PRIVACYBELEID ECHO LODGE

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.echolodge.be (hierna de ‘website’). De website wordt uitgebaat door Eracon bvba, met maatschappelijke zetel te Beselarestraat 40 te 8980 Zonnebeke en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0824.638.372

1. DOEL VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij hechten een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van, kan je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring.
2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

2.1. Gegevens die je ons bezorgt

Wanneer je periodieke mededelingen van ons wil ontvangen, verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die je ons bezorgt of bevestigt via het invulformulier op onze website of het invulformulier dat wij je ter bevestiging bezorgd hebben via e-mail.

Volgende persoonsgegevens kunnen bewaard worden: ip adres, naam, emailadres, telefoonnummer, adresgegevens.

2.2. Cookies

Deze website van maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op onze site nog makkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.

3. WAAROM VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS

3.1. Gegevens die je ons bezorgt

De door jou opgegeven persoonsgegevens via het invulformulier kunnen door ons worden gebruikt om onze diensten naar u toe verder uit te werken, te ondersteunen en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

3.2. Cookies

www.echolodge.be

We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies:

 • Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt
  herkend;
 • Niet-functionele cookies zijn niet nodig om de website goed te laten werken. Zo plaatsen we bijvoorbeeld analytische cookies. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren.

Het is mogelijk om via de instellingen van je internetbrowser niet-functionele cookies te blokkeren  of te beheren.
Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en/of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website te bieden heeft. 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (oa google analytics) verwijzen we je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectievelijke websites daarover geven. Let wel: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: google analytics cookies;

4. MET WIE DELEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS

Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren doen we soms een beroep op derde partijen, zoals medewerkers,
ontwikkelaars en IT dienstverleners. Je persoonsgegevens kunnen, indien noodzakelijk voor hun dienstverlening, ook aan deze derde-dienstverleners worden overgemaakt. Met deze derde partijen sluiten wij een overeenkomst om te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van Eracon verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij.

Eracon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

Om eventuele wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen sommige persoonsgegevens worden doorgezonden aan bevoegde autoriteiten, bv dienst toerisme.

5. HOELANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie deel 2 van deze privacyverklaring).

Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt (zie deel 6 van deze privacyverklaring).

6. HET INTREKKEN VAN JE TOESTEMMING EN ANDERE RECHTEN MET BETREKKING TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:

 • het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens:
 • door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser
  (zie deel 3 van deze privacyverklaring)
 • een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens
 • een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw
  persoonsgegevens
 • een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw
  persoonsgegevens
 • een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking
  van jouw persoonsgegevens.

Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in deel 9 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Je vindt de contactgegevens hier: https://www.privacy commission.be/nl/contact.

7. DE BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Eracon of die van een derde partij. 

Eracon doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

8. WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. 

We moedigen gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou.

9. CONTACTGEGEVENS I.V.M. VRAGEN ROND PRIVACY EN GEGEVENSBESCHEMING

Met jouw vragen kan je terecht bij Eracon via hello@echolodge.be